Графичен дизайн и
предпечатна подготовка

Графичен
дизайн

 • Дизайн на продуктови етикети
 • Дизайн на опаковки
 • Дизайн на печатни изделия
 • Дизайн на банери за уеб
 • Дизайн за социални мрежи
 • Уеб дизайн
 • Лого дизайн, проектиране на запазен знак
 • Редизайн на съществуващи лога
 • Ретуш и художествена обработка на снимки
 • Визии за различни видове рекламни и печатни изделия
 • Индивидуални проекти и идеи за оформяне на търговски обекти

Предпечатна
подготовка

 • Файлове за дигитален печат
 • Файлове за офсетов печат
 • Файлове за широкоформатен печат
 • Файлове за уеб приложение
 • Файлове за социални мрежи