Графичен дизайн и
предпечатна подготовка

Графичен
дизайн

  • Дизайн на продуктови етикети
  • Дизайн на опаковки
  • Дизайн на печатни изделия
  • Дизайн на банери за уеб
  • Дизайн за социални мрежи
  • Уеб дизайн
  • Лого дизайн, проектиране на запазен знак
  • Редизайн на съществуващи лога
  • Ретуш и художествена обработка на снимки
  • Визии за различни видове рекламни и печатни изделия
  • Индивидуални проекти и идеи за оформяне на търговски обекти

Предпечатна
подготовка

  • Файлове за дигитален печат
  • Файлове за офсетов печат
  • Файлове за широкоформатен печат
  • Файлове за уеб приложение
  • Файлове за социални мрежи