Брандиране Даник

Брандиране на  магазин за фуражи „Даник“.
Дизайн и предпечатна подготовка, печат и монтаж на перфо пвц фолио с UV защита.

Даник ООД

Производство и търговия на комбинирани фуражи,
включващи над три фуражни суровини, пълноценни фуражи, храни за домашни любимци,
предназначени за търговия на едро и други.

Клиент
Даник

УСЛУГИ
Дизан и предпечат
Печат и монтаж

Година
2021