Брандиране на автомобил

Брандиране на автомобил със специализирано cast фолио за режещи плотери.
Без конкуренция в съотношението цена и качество.

Клиент
В. Неделев

УСЛУГИ
Брандиране на автомобили

Година
2018