Дизайн и печат на етикети

Разработване дизайн наетикети – бурканчета 190г с представено от нас графично решение и с подадена информационна част от клиента.

Клиент
Ганчев

УСЛУГИ
Дизайн и печат на етикети

Година
2016