Дизайн на опаковки за сашета 27г

Разработване дизайн на опаковки – сашета за сухо мляко с представено от нас графично решение и с подадена информационна част от клиента.

Клиент
Ганчев

УСЛУГИ
Дизайн на опаковки
и предпечатна подготовка

Година
2016