Дизайн на опаковки

Дизайн на опаковки - кутии за сухо мляко

Разработване дизайн на опаковки – кутии за сухо мляко с представено от нас графично решение и с подадена информационна част от клиента.

Технология на печат: Флексо печат върху полимерно фолио.

Клиент
Ганчев

УСЛУГИ
Дизайн на опаковки
Предпечатна подготовка

Година
2016